2310 626848 | 6978440707 | Ανδρέα Παπανδρέου 69, Νεάπολη, Τ.Κ. 56728, Θεσσαλονίκη | kiriazi@hotmail.gr

Ανδρέα Παπανδρέου 69 Νεάπολη